Działania nasze przebiegają zawsze w kontrolowanym łańcuchu realizacji:

  1. Założenia są zawsze  opracowywane przy ścisłej współpracy z Zamawiającym
  2. Projekt wstępny przedstawiany jest do akceptacji przez Zamawiającego
  3. Wykonanie kompletnej maszyny wraz ze sterowaniem oraz niezbędnym oprogramowaniem
  4. Wdrożenie i uruchomienie sterownia maszyną lub linią produkcyjną
  5. Instrukcja obsługi oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego systemu sterowania
Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań 
e-mail: biuro@proger.pl   tel. 61 657 06 35, 657 06 36     fax 61 879 99 18     
NIP 782-23-44-120   KRS  0000247663   REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL

  Kontakt

  Automatyka

  Mechanika

  Polityka prywatności

  Warunki sprzedaży i dostawy

  Informacja o cooki