Linia obróbki końcowej 2 różnych elementów wykonanych z aluminium. Dzięki zastosowaniu robota utrzymano wysoką wydajność pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i powtarzalności wyrobu końcowego. Na stanowisku obróbka polega na wykonywaniu gwintów w elementach oraz pogłębianiu istniejących otworów. Dodatkowo następuje też eliminacja wiórów powstałych w wyniku obróbki mechanicznej.

Zaletą  stanowiska jest to, że jedyną czynnością wykonywaną przez obsługę, jest zasyp surowych detali i odbiór gotowych wyrobów po obróbce.

   System sterowania linią do montażu 3 elementów wraz z kontrolą poprawności ich wzajemnego położenia. Podobnie jak w przypadku stanowiska z robotem, obsługa ogranicza się jedynie do zasypu detali składowych i odbioru gotowego wyrobu po montażu.