stanowisko testowe

Urządzenie do określania klasy otworu przelewowego umywalek wg EN 14688 pkt.4.7.1.

Umożliwia określenie klasy otworu: CL25, CL20, CL15, CL10.

stanowisko do testów

   Urządzenie do badania szoków termicznych wanien wg EN 14516, EN 14503, umywalek wg EN 14503 i brodzików wg EN 14527. Urządzenie jest całkowicie autonomiczne, testy przeprowadzane są w sposób automatyczny. Badania przeprowadzane są w obiegu zamkniętym wody. Każde badanie jest w pełni parametryzowalne w zakresie czasów technologicznych przewidzianych w normie, etapów testu, wielkości przepływu dla poszczególnych etapów oraz temperatur w 3 niezależnych obiegach wody.

stanowisko testowe

  Urządzenie do badania objętości wody po spłukaniu misek ustępowych wg EN 997 w zakresie urządzeń klasy 1 i 2. Urządzenie umożliwia także wykonywanie na nim innych testów w zakresie normy 997.

 

prasa

  Urządzenie do sprawdzania obciążenia statycznego misek ustępowych (podwieszanych i stojących) i umywalek (w tym umywalek trójkątnych oraz podwieszanych i szafkowych) wg EN 997 oraz EN 13310 . Urządzenie umożliwia dobór wielkości siły nacisku (od 100-10000N) oraz czasu trwania badania. W wypadku negatywnego przebiegu badania, wynik przy którym nastąpiło zniszczenie badanego detalu jest zapamiętywany.