pulpit operatora

   Układ sterowania obejmuje następujące maszyny dla:

  • podawania drutu,
  • kształtowania drutu,
  • precyzyjnego odmierzania odcinków drutu podawanego do prasy,
  • sterowania prasą ucinającą drut,
  • odbierania gotowych pociętych odcinków drutu,

Linia produkcyjna może być monitorowana poprzez sieć ETHERNET, co znakomicie ułatwia kontrolę bieżącej produkcji (systemy MES) oraz diagnostykę maszyny. Oprogramowanie linii uwzględnia stopniowania praw dostępu do maszyny np. operator, technolog, utrzymanie ruchu.

  Etap ofertowy przygotowania koncepcji dla klienta. Założeniem jest automatyczne podawanie elementów składowych z magazynków i następnie ich bezobsługowe łączenie w jeden wyrób. Efektem końcowym pracy linii jest bufor odbiorczy gotowych wyrobów, gotowych do dalszego transportu. 

Po przedstawieniu szkicu koncepcyjnego, omawiane są dalsze szczegóły pracy linii będącej przedmiotem oferty.