Przykład rozwiązania na etapie koncepcji wstępnej projektu. Układ przeznaczony do odbioru i sortowania ciastek. Zadaniem robota jest przekładanie ciastek pomiędzy transporterami. Na tym etapie tworzona jest koncepcja rozwiązania na podstawie założeń i wymagań Klienta.

automat obróbczy

Zadaniem postawionym robotowi było odebranie detalu ze stołu i podanie go, odpowiednio zorientowanego, do centrum obróbczego. Dodatkowo robot skoordynowany był  z systemem wizyjnym, który identyfikuje położenie detalu i przesyła współrzędne robotowi w celu właściwego pobrania detalu.

Robot wyposażony w funkcję optymalizacji trajektorii podawania detalu (jak najkrótszy czas przejazdu) oraz "luzowania" nadgarstka w celu precyzyjnego podania detalu do gniazda.