PROGER Dokumetacja techniczna

   Konstrukcyjną dokumentację techniczną   wykonujemy zawsze w formie modelu 3-D w programie SOLIDWORKS. Narzędzia PDM programu SOLIDWORKS pozwalają nam pracować zespołowo nad urządzeniem. Możliwa jest koordynacja całości projektu przy indywidualnym tworzeniu podzespołów urządzenia.

Każda zmiana lub późniejsza konieczność dorobienia części nie stanowi problemu dzięki wsparciu systemu PDM (Project Data Manager).

Oprócz modelu 3-D całości równolegle wykonujemy dokumentację wykonawczą - warsztatową.

 Koordynacja systemu ze schematami elektrycznymi pozwala nam na współbieżne opracowanie konstrukcji mechanicznej i elektrycznej.

 

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL