Zobacz dlaczego nasze maszyny są najlepsze!

  • Używamy najnowszych narzędzi projektowych pozwalających na pełną kontrolę i wzajemne powiązanie projektowe układów mechaniki, pneumatyki, sterowania
  • Stosujemy najnowsze osiągnięcia przemysłowe dla osiągnięcia zamierzonego celu np. dynamiczne i oszczędne serwonapędy dla pełnej kontroli ruchu
  • Na etapie projektu symulujemy ruchy maszyny, co pozwala na zmianę / eliminację kolizji czy też ruchów spowalniających cykl maszyny
  • Optymalizujemy poszczególne cykle pracy urządzenia, co ma szczególne znaczenie przy pracy wieloetapowej np. składanie elementów w całość
  • Do kontroli poprawności wykonania detali przez maszynę stosujemy między innymi  systemy inspekcji wizyjnej
  • Nasze urządzenia są zawsze zgodne z odpowiednimi dyrektywami i normami europejskimi. Szczególny nacisk kładziemy na zapewnienie bezpiecznego działania  urządzeń przeprowadzając każdorazowo analizę FMEA.
  • W przypadku rozwiązań zrobotyzowanych zawsze korzystamy z narzędzi symulacji ruchów, co pozwala na pewne opracowanie ruchów robota oraz zmniejsza koszty całości projektu
  • Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na produkowane przez nas urządzenia

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL