POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności i jesteśmy świadomi obowiązku jej chronienia, przygotowaliśmy dla Ciebie informację o tym jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jesteśmy my, PROGER Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, kod poczt. 61-139, ul. Jana Pawła II 14.

II.Kontakt w sprawie ochrony danych

Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.proger.pl; e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: 601 83 48 06, 61 657 06 35/36; fax: 61 879 99 18 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • w celu przedstawienia Ci naszej oferty pocztą tradycyjną, na podstawie Twojego zainteresowania naszymi usługami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w przypadku wysyłki oferty drogą elektroniczną, zapytamy Ciebie najpierw o zgodę;
 • w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym rozliczenia finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych - doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, drogą elektroniczną (marketing bezpośredni) na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli wyraziłeś na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki.

Przetwarzając Twoje dane nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

a) do celów zawarcia umów i ich realizacji, a także do celów analitycznych, archiwalnych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami:

- Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon)

- Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

- Tytuły naukowe, stanowiska pracy i pełnione funkcje

- Umowy oraz ugody

- Zezwolenia

- Uwagi i reklamacje

 

b) do celów marketingu własnych usług, w tym przedstawienia oferty:

- Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon)

- Tytuły naukowe, stanowiska pracy i pełnione funkcje

 

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania bądź udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom (procesorom lub administratorom danych), czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych (jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna) i innym niezależnym odbiorcom (jak np. kurierzy, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, firma hostingowa).

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś/kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 3. Twoje dane określone w punkcie IVa) niezbędne do celów analitycznych przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu i uzasadnisz, iż istnieją interesy, podstawowe prawa i wolności dotyczące Twojej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych i mają nadrzędny charakter wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Twoje dane określone w punkcie IVa) przetwarzane w celach archiwalnych przechowywane będą przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Twoje dane określone w punkcie IVb) przechowujemy dla potrzeb prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w celu przedstawienia Ci oferty, do czasu aż cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, względnie zgody na przesłanie oferty lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych: Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celach analitycznych. Powinieneś/powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer: 601 83 48 06, 61 657 06 35/36 , względnie udaj się do naszego biura pod adresem podanym w pkt. I. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy (dotyczy danych kategorii określonej w IVa)
 • dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:

 • możemy odmówić zawarcia umowy

 

X. Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, za Twoją dobrowolną zgodą, w związku z realizacją Twojego zlecenia lub zawarciem umowy, bądź od firmy, którą reprezentujesz, bądź której jesteś pracownikiem, względnie ze strony internetowej Twojej firmy.

 

Administrator Danych Osobowych

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL