PROGER automat koncepcja konstrukcji

   Najważniejszym elementem tworzonej maszyny jest jej koncepcja pracy. 

  Wstępna rozmowa z klientem pozwala nam na opracowanie koncepcji działania układu mechanicznego.

Koncepcję opracowujemy w postaci interaktywnego modelu 3-D i następnie przedstawiamy klientowi.

Wspólne wypracowujemy docelowe rozwiązanie. Takie działanie pozwala już na wstępnym etapie tworzenia projektu optymalizować kosztowne prace mechaniczne.

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL