PROGER Dokumetacja techniczna

Właściwa dokumentacja techniczna jest podstawą projektu i budowy maszyny.

  Konstrukcyjną dokumentację techniczną   wykonujemy zawsze w formie modelu 3-D w programie SOLIDWORKS.

Narzędzia PDM programu SOLIDWORKS pozwalają nam pracować zespołowo nad urządzeniem.

Możliwa jest koordynacja całości projektu przy indywidualnym tworzeniu podzespołów urządzenia.

Dzięki zastosowaniu takich narzędzi projektowych, każda zmiana lub późniejsza konieczność dorobienia części nie stanowi problemu.

Oprócz modelu 3-D całości równolegle wykonujemy dokumentację wykonawczą - warsztatową.

 Koordynacja projektu mechanicznego systemu ze schematami elektrycznymi pozwala nam na współbieżne opracowanie

konstrukcji mechanicznej i elektrycznej budowanej maszyny lub automatu.

 

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL