PROGER kontrola montażu

  Wszystkie zmontowane elementy przechodzą kolejne etapy kontroli:

  Kontrola przy montażu i poprawność współdziałania zaprojektowanych i wykonanych elementów.

Jest to niezbędny etap przy budowie maszyny.

Na tym etapie sprawdzane są także elementy gotowe takie jak:  siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne oraz zawory sterujące.

Taki sposób prac pozwala na skrócenie czasu wykonywania prac mechanicznych i przeznaczenie go na prace elektryczne.

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL