PROGER Budowa maszyn

Szczególną uwagę zwracamy na zagadnienia związane z bezpieczeństwem obsługi na styku operator-maszyna.

Najczęściej są to systemy osłon i wygrodzeń, zapewniające ochronę obsługi.

Operator maszyny ma dostęp jedynie do części urządzenia związanej z włożeniem detalu do dalszej obróbki.

Całość jest nadzorowana poprzez systemy sterownicze związane z kontrolą obwodów zabezpieczających.

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL