Jedną z naszych specjalności są zrobotyzowane stanowiska montażowe 

Stanowiska te zastępują żmudne powtarzalne czynności np. podawanie cykliczne elementów.

 Roboty wykorzystujemy zarówno w pojedyńczych specjalizowanych automatach, jak i jako jeden z elementów całej linii montażowej lub produkcyjnej.

 

 robot3

 Stanowisko do mechanicznej obróbki elementów z aluminium. Na uwagę zasługuje fakt, że stanowisko ma zoptymalizowany czas cyklu pomimo dwóch różnych elementów do pobrania przez robota. Oba elementy są podawane jednocześnie przez system transportu.

Robot ściśle współpracuje ze systemem wizyjnym który jest "oczami" dla robota, pozwalając robotowi w sposób perfekcyjny pobierać i podawać odpowiednio zorientowane elementy do gniazd obróbczych. 

Ważnym elementem takiego stanowiska, jest minimalizacja czasu cyklu pobierania detali do obróbki.

 robot41

 Stanowisko do bezobsługowej współpracy z maszyną drukującą wzory na elementach z tworzywa.

Dodatkowo po wykonaniu nadruku, sprawdzana jest jakość wykonania nadruku.

Robot współpracuje ze systemem dwóch kamer wizyjnych podających dane o położeniu do robota oraz kontrolujące jakość nadruku.

 Robot gniazda

 Robot wykorzystany jako jeden z elementów automatu montażowego. Zadaniem automatu jest montaż w elementach tworzywowych metalowych kołków.

  Użycie robota SCARA w maszynie pozwoliło na uzyskanie wymaganego bardzo krótkiego czasu wszystkich operacji na maszynie (podanie elementu, podanie kołków, pobranie kołków przez robota, włożenie i wcisnięcie kołków przez robota, test poprawności montażu, wyrzucenie gotowych elementów). Wymagany czas operacji: 3,5s

 ROBOT ABB

 LInia motażowa zawierająca zrobotyzowane stanowisko do podawania komponentów.

Robot wyposażono w zespół chwytaka umożliwiający zmianę cześci chwytającej w zalezności od rodzaju montowanego komponentu.

Całość sterowania linią produkcyjną zrealizowała firma PROGER.

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL