Wstępna rozmowa z klientem pozwala nam na opracowanie koncepcji działania układu mechanicznego. Koncepcję opracowujemy w postaci interaktywnego modelu 3-D i następnie przedstawiamy klientowi.

Wspólne wypracowujemy docelowe rozwiązanie. Takie działanie pozwala już na wstępnym etapie tworzenia projektu optymalizować kosztowne prace mechaniczne.

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań 
e-mail: biuro@proger.pl   tel. 61 657 06 35, 657 06 36     fax 61 879 99 18     
NIP 782-23-44-120   KRS  0000247663   REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL

  Kontakt

  Automatyka

  Mechanika

  Polityka prywatności

  Warunki sprzedaży i dostawy

  Informacja o cooki